Welkom

Cable image

De liberalisering van de energiemarkt werd opgelegd door de Europese Unie met als hoofddoel een betere service en lagere energieprijzen te bekomen voor de eindgebruikers. Elke eindgebruiker kan door deze vrijgemaakte energiemarkt zelf bepalen bij welke leverancier hij zijn energie aankoopt.

De aangekochte elektriciteit wordt vanuit de bron tot aan de eindgebruiker gebracht dankzij de transmissie- en distributienetten die beheerd worden door netbeheerders die door een Regionale of Federale Regulator aangesteld werden. Voor Vlaanderen is het de VREG die aan de netbeheerders onder voorwaarden een licentie geeft. Zo ook op de luchthaven Brussel Nationaal werd een distributienetbeheerder aangeduid, nl N.V. DNB BA (distributie-netbeheer Brussels Airport).

Op 1 januari 2012 heeft de VREG Brussels Airport gekwalificeerd als een gesloten distributienet.

De leverancier levert dus de energie terwijl de netbeheerder zijn elektrisch net ter beschikking stelt om deze energie te transporteren tot de eindgebruiker.

DNB BA is een netbeheerder en verkoopt dus geen energie. Enkele belangrijke taken die DNB BA uitoefent worden hieronder opgesomd :